news

Стара девизна штедња

Југобанка Југбанка а.д. Косовска Митровица врши само сервисирање старе девизне штедње која је положена у филијалама Југобанке Југбанке а.д. Косовска Митровица и то само у градовима на територији Косова и Метохије, као и сервисирање девизне штедње положене код банака - Банкос и Љубљанска банка, такође само у градовима са територије КиМ-а, јер су наведене банке припојене Југобанци Југбанци а.д. Косовска Митровица. Сервисирање девизне штедње подразумева конверзију и обрачун камате закључно са датумом 18.08.2002.године, док камату после тог датума уписује и исплату врши сада Еуробанка а.д. Београд, некада Национална штедионица Београд.

Све информације везане за стару девизну штедњу можете добити на тел.: 028/665-160 и 028/665-260.

facebookпронађите нас на
друштвеној мрeжи