poslovi

Мењачки послови

Banka vrši otkup i prodaju efektivnog stranog novca , bez ograničenja u pogledu visine , prema kursu banke za konkretan dan.

U zavisnosti od iznosa , klijenti mogu u banci kupiti ili prodati EUR-o uz različite naknade ili bez naknade.

facebookпронађите нас на
друштвеној мрeжи