garancije

Гаранције

Сваки посао, па и онај закључен међу добрим пријатељима, захтева сигурност и ефикасност, уз узајамно поштовање између партнера. Партнери у овим пословима су првенствено банка и њен клијент. У циљу заштите интереса свог клијента, банка се ставља њему на располагање дајући свој кредибилитет, знање и савремену технологију комуникације у земљи и свету. Управо у том циљу, светска банкарска пракса је осмислила инструменте плаћања и обезбеђења који се заједничким именом називају документарни послови и гаранције.

Издавањем гаранције банка се обавезује да кориснику гаранције, на његов први позив и уз изјаву да друга уговорна страна није извршила уговорну обавезу, плати износ на који гаранција гласи.

facebookпронађите нас на
друштвеној мрeжи