privreda

Привреда

Избором наше банке добијате поузданог партнера у обављању свакодневних финансијских активности. Отварањем пословног рачуна у нашој банци, омогућено вам је:

  • Располагање средствима на било којем шалтеру у пословној мрежи банке широм Србије,
  • Безготовинско плаћање на рачуне свих учесника у платном промету,
  • Редовно и тачно обавештавање о свим прометним ставкама на рачуну путем извода,
  • Ефикасан и брз пријем и извршење налога за плаћање у динарима,
  • Овера и наплата уговорених овлашћења меница и других инструмената обезбеђења,
  • Регистрација меница и овлашћења у регистар НБС,
  • Кредити за привреду,
  • Плаћање по повољним тарифама.
facebookпронађите нас на
друштвеној мрeжи