zaposleni

Запослени

С обзиром на околности и окружење у којима функционише банка, 88 запослених својом професионалношћу и одговорношћу спроводе успешно пословну политику Банке.

Иако је релативно скоро кренула у осавремењавање техничке опремљености рада, као и уз одговарајућу организацију и стручност запослених, Банка је оспособљена за квалитетан и брз рад са клијентима.

Уз врло ограничене услове рада у окружењу (ситуација од 1999. године), Банка са својим запосленим кадровима настоји да испуни све захтеве који се од ње траже и да у потпуности прати тренд развоја.

Банка је окренута будућности и настојаће својим запосленима да омогући стално усавршавање путем семинара, курсева , практичне обуке... Такође, један од високих приоритета у Банци су пријатно радно окружење, добри међусобни односи и стално побољшавање стандарда радника.

facebookпронађите нас на
друштвеној мрeжи