manager

Извршни одбор

Председник:

Драшко Б. Кнежевић, дипл. ецц

Заменик председника:

Златомир Арсић, дипл. инж. елек.

Члан:

Љубиша Поповић, дипл. ецц

facebookпронађите нас на
друштвеној мрeжи