history

Историја банке

Југобанка-Југбанка А.Д. Косовска Митровица, данас угледна и успешна банка на домаћем финансијском тржишту, трансформисана је 1992. године, у времену пуном изазова. Сама чињеница да смо своје прве пословне кораке правили у тешким и кризним временима како за саму привреду, тако и за целокупно друштво даје нам за право да данас када погледамо кроз какве смо изазове у прошлости пролазили можемо са поносом констатовати да смо од једне релативно мале банкарске институције прерасли у савремену, тржишно оријентисану банку.

Данас, Југобанка-Југбанка А.Д. Косовска Митровица представља снажну и поуздану финансијску установу на домаћем тржишту, спремну да успешно одговори на све потребе својих клијената. Банка обавља све врсте послова са привредом и становништвом-вођење текућих и депозитних рачуна, одобрава потрошачке кредите грађанима и правним лицима, а такође и учествује у поступку сервисирања старе девизне штедње грађана. Висока кредитна активност Банке последица је сталног увећања броја клијената којима је на располагању брза и ефикасна услуга. Томе доприноси и пословна мрежа која се константно шири, као и стручан кадар и руководећи тим.

Банка је опремљена савременом технологијом за банкарско пословање, док је кадровска структура спој младих, образованих људи и искусних банкарских стручњака.

Након развоја и уклапања у банкарски сектор који се и сам током последњих година мењао и прилагођавао друштвеним променама, почео је интензиван развој и ширење пословне мреже Банке. Кроз мрежу својих филијала трудимо се да будемо доступни свима који жeле да послују са нама и буду корисници наших услуга.

Поред посвећености и истрајности у банкарском пословању, Југобанка-Југбанка А.Д. Косовска Митровица посебну пажњу посвећује и бризи за друштвену заједницу и привредном развоју средине у којој послује, што представља поред унапређања банкарске понуде услуга, водећи принцип пословне политике Банке.

Снага и поузданост наше Банке темељи се на поверењу великог броја задовољних клијената. У жељи да и даље будемо сигуран партнер у кога се можете поуздати, као и важан субјект у економском развоју друштва, трудићемо се да оправдамо поверење садашњих и задобијемо поверење будућих клијената.

У нади да ћете и Ви постати корисник наших услуга и уверити се у професионалност и поузданост Банке, очекујемо Вас.

facebookпронађите нас на
друштвеној мрeжи